Onze volgende uitvoering is:

Zondagochtend 7 oktober 2018 om 10.00 uur.

Nicolaaskerk, Purmerend

Voorganger Marcelo Salão Rocha

met alle koren